نماد اعتماد الکترونیکی

نرم افزار تابلو روان

لوگونام نرم افزارشرکت سازندهحجملینک دانلود
HD2016_V6.4.2 Huidu Controllers 102.65MB
Download
HD2016_V6.2.6 Huidu Controllers 100.68MB
 

  Download        

                  

 
دانلود نرم افزار HD2013 HD2014_V2.0.125 Huidu Controllers 24MB
 

Download

 
دانلود نرم افزار HD2014 LedArt.1.2.2.1 only for C1/C3 Huidu Controllers 49MB
 

Download

 
نرم افزار HDPLAYER ویژه برای کارت های D1 وD3 Huidu Controllers
 Download    
HDPlayer.5.3.102.0 A601/602/603,A30/30+,C10/C30,D10/20/30 Huidu Controllers 163MB
   دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار HD2014 LEDStudioV12.60-RCG-Readback Linsn 55MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDSign LEDShowT9 11.32    For A8 and T9 LED Card Color Light 17MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDSign PowerLed 2.72 LongGreat TF Controllers 1.19MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDSign   نرم افزار LEDVision برای کارت های آنلاین i5AF Color Light 34.57MB
Download
دانلود نرم افزار HD2013
دانلود نرم افزار LEDArt Led Editor V9 Xixun Controllers 72MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDCenter LED Set V2.0 Xixun Controllers 6MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDArt نرمافزار NovaLCT-Mars NOVA STAR 91.77MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
نرم افزار MiniLED 9.92 برای تگ سینه ----------- 2.64MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDCenter HDR V.1.2.9برنامه ایرانی محصول ایران 127MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
تلاش آذر دانلود نرم افزار TalashAzar Full 3D LED Effect محصول ایران 185MB
   Download
     دانلود نرم افزار HD2013     
 
دانلود نرم افزار QPV5 3D.rar محصول ایران  150MB
                    Download          دانلود نرم افزار HD2013

 
دانلود نرم افزار LEDSet SWiSH Max3 جهت ساختن انیمیشن 37.4MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDEditor فونت های فارسی 7.29MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
دانلود نرم افزار LEDEditor Win RAR جهت بازکردن فایل های فشرده 1.31MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download

 
اموزش سویش مکس آموزش نرم افزار SWiSH Max3 34.9MB
  دانلود نرم افزار HD2013

Download