نمایش یک نتیجه

تلویزیون شهری

تلویزیون شهری چیست و انواع آن

تلویزیون شهری چیست ؟

تلویزیون شهری یا همان نمایشگر تبلیغاتی که از کنار قرار گرفتن چندین صفحه کوچک نمایشگر های LED که یک نمایشگر غول پیکر تبلیغاتی درست می کند را تلویزیون شهری می گویند.